Bestuursgegevens - Schoon Langdonk

Schoon Langdonk
Title
Ga naar de inhoud
Webmaster
Willem Uitterlinden
06-27303555
De leden van het bestuur, allen bewoners van Langdonk, zijn:
Herman van Brussel (voorzitter)
Rian Uitterlinden (vicevoorzitter)
Ingeborg Röhrich
Jan de Bont
John Willekens
Ronald de Bont
 
De leden van het dagelijks bestuur zijn:
Herman van Brussel
Rian Uitterlinden

Onze adviseurs zijn:
Senior Projectleider Afval en Reiniging Gemeente Roosendaal
Opbouwwerker voor Langdonk en Kroeven, WijZijn Traverse Groep
Coördinator afval Roosendaal

Regelmatige contacten zijn er met:
Middelbare scholen in Langdonk
Roosendaalse politieke partijen
Andere zwerfafvalvrijwilligers binnen de gemeente Roosendaal
Gemeentebestuur

Publiciteit:
Website Werkgroep Schoon Langdonk
Tweemaandelijkse Nieuwsbrief
 
Financiën en hulpmiddelen:
De werkgroep ontvangt van de gemeente een jaarlijkse vergoeding voor gemaakte kosten en
de hulpmiddelen die nodig zijn voor het ruimen van zwerfafval worden door de gemeente verstrekt.

De werkgroep functioneert volledig onafhankelijk. Dit betekent dat de werkgroep het eigen beleid volgt zonder inmenging van gemeente en/of politiek. Daarbij staan we wel open voor verbeteringen en kritiek.
Voor communicatie gegevens, ga naar Contact
Langdonk, een schone, dus fijne wijk om te wonen
Terug naar de inhoud