Oorzaakbestrijding - Schoon Langdonk

Schoon Langdonk
Webmaster
Willem Uitterlinden
0627-303555
Title
Ga naar de inhoud
Actieplan
Oorzaakbestrijding

Zie mede de notities
“Afvaldumpingen binnen de Roosendaalse wijk Langdonk in de maand november 2019” en
“Beïnvloedingsfactoren zwerfafval in de Roosendaalse wijk Langdonk”
onder de Actualiteitenrubriek van deze website.

2.1 Zwerfafval
Op kleine plastic flesjes, plastic verpakkingsmateriaal en drankblikjes rust in ons land geen statiegeld*. Het gevolg is dat, in volume uitgedrukt, ongeveer driekwart van het zwerfafval hieruit bestaat. De verantwoordelijke staatssecretaris, Stientje van Veldhoven, heeft met de industrie afgesproken dat het gebruik van plastic flesjes per 2021 sterk moet zijn teruggebracht. Zo niet dan wordt voor plastic flesjes statiegeld ingevoerd. Deze halfslachtige aanpak zal weinig effect sorteren in de hoeveelheid zwerfafval. De industrie heeft namelijk de mogelijkheid  om plastic flesjes te vervangen door blikjes en knijpverpakkingen. Bovendien worden de plastic verpakkingsmaterialen als zakjes en doosjes niet in de ban gedaan en zullen de industrie en de grootwinkelbedrijven via hun sterke lobby de al jaren gebruikelijke vertragingstechnieken blijven toepassen. Het ligt voor de hand dat vanuit de landelijke overheid de komende jaren weinig effectieve maatregelen voor vermindering van het zwerfafval zijn te verwachten. Nagenoeg alle Nederlandse gemeenten (ook Roosendaal) hebben via de Statiegeldalliantie en de Vereniging Nederlandse Gemeenten laten weten voorstander te zijn van invoering van statiegeld voor flesjes én blikjes. Tot nu toe zonder veel resultaat.
 
De vraag is nu of er op lokaal niveau maatregelen mogelijk zijn om de hoeveelheid zwerfafval te beperken. Op 17 december 2018 was er een gesprek van Reinier, Rian, Ad, Joost en Herman met de drie betrokken wethouders (Klaar Koenraad, Inge Raaijmakers en René van Ginderen) en Bas. Via een professionele PowerPoint presentatie (Willem Uitterlinden) is door ons uitleg gegeven van waar de werkgroep voor staat en hoe we dit in goede samenwerking met de gemeente willen vormgeven. Klaar Koenraad zal als verbindingspersoon van en naar de twee andere wethouders optreden. Zie het verslag door Joost d.d. 21-12-2018.

Op 23 januari 2019 was de eerste afspraak van Reinier, Ad, Rian en Herman met Klaar en Bas om te spreken over de ontwikkelingen sinds 17 december 2018. Belangrijkste mededeling van Klaar: het voorgenomen afvalsysteem van omgekeerd inzamelen is van de baan. Zie verslag door Ad van 23 januari 2018 en “Toelichting raadsvoorstel aan de raad van de gemeente Roosendaal” van 30 januari 2019. Binnen politiek en gemeente wordt nagedacht over een aangepast afvalsysteem.

Overigens is de werkgroep van mening dat het systeem Diftar waarbij de bewoners, naast een jaarlijkse heffing, extra moeten betalen voor het aanbieden van restafval, de dumping hiervan bevordert. Het tarief voor bijvoorbeeld een container van 240 liter is 6,14 per keer. Ook als de restafvalcontainer in plaats van om de twee weken, om de vier weken wordt opgehaald zal dit zeer waarschijnlijk tot meer dumpingen van restafval leiden. Bovendien is de kans groot dat restafval in de verkeerde containers wordt gegooid. Het probleem is dat niet alle bewoners “brave burgers” zijn die doordrongen zijn van de noodzaak het huishoudelijk afval goed te scheiden. Wij wensen politiek en gemeente veel wijsheid.

De ernst van de afvaldumpingen in Langdonk is onder de aandacht van politiek en gemeente gebracht. Gedurende november 2019  is door de werkgroep leden bijgehouden hoeveel afvaldumpingen er zijn geweest. Zie de notitie “Afvaldumpingen….. onder de “Actualiteitenrubriek” van onze website.
 
 
Opnieuw is een brief aan de CEO (Frits van Eerd) van Jumbo gestuurd over het gebruik van plastic verpakkingen. Zie de brief van 16 december 2019 onder de “Actualiteitenrubriek” van onze website.
 
2.2 Parkeerterrein ‘t Zand.
Op ’t Zand wordt de komende jaren een woonwijk gebouwd. De uitvoering is begonnen en de drugsgebruikers en dealers hebben hun plaats alweer gevonden. Resulterend in een wekelijks hoeveelheid zwerfafval op het nieuwe parkeerterrein tegenover de achteringang van de basisschool Ziezo. Wordt wekelijks door Herman opgeruimd.

2.3 Promotie van de werkgroep.
Kranten en andere manieren van informatieverspreiding kunnen een belangrijke rol spelen bij de bewustwording van bewoners om meer aandacht te geven aan het voorkomen van zwerfvuiloverlast. BNDeStem en Omroep Max hebben in 2018 aandacht besteed aan de activiteiten en visie van onze werkgroep. Ook in de wijkkrant Het Langdonkertje is in elke uitgave een artikel van ons te vinden. Er zijn goede contacten met BNDeStem. Laatste artikel was op 26 maart 2019. We hebben deelgenomen aan de Braderie Lindenburg met een eigen stand op 14 september 2019.
 
Er vindt ook informatie uitwisseling plaats met de fractievoorzitters van de plaatselijke politieke partijen en de wethouders. Tevens zijn de gemeentemedewerkers Tine en Judith uitgenodigd voor kennismaking met de praktijk van het zwerfafval opruimen (16 april 2019).

2.4  Website.
Eind maart 2019 is onze website www.schoonlangdonk.nl geïntroduceerd. Willem Uitterlinden heeft de website ontwikkeld en voert het onderhoud uit. Herman is verantwoordelijk voor de inhoud van de website. We voorzien de website regelmatig van actuele informatie. Voorstellen voor plaatsing van informatie kan iedereen indienen bij Herman.

2.5 Lesprogramma’s.
Door in de lesprogramma’s van de scholen meer aandacht te geven aan de schadelijke effecten van milieuvervuiling kan dit op termijn tot meer begrip leiden en wellicht tot beter gedrag. Met de basisschool De Kroevendonk is ervaring opgedaan door het succesvol optreden van Jolanda en Christian Villée. Op 10 oktober 2019 hebben negen leerlingen van Norbertus Gertrudis een schoonmaakronde gelopen samen met onze vrijwilligers.
 
* Duitsland heeft vanaf 2003 al een statiegeldregeling ingevoerd voor allerlei plastic- en blikverpakkingen waardoor de hoeveelheid zwerfvuil drastisch is verminderd. Bij plastic flesjes met wel 98%.
 
                                                                                                                              
 
Nadere informatie over visie en actieplan: herman.vanbrussel@online.nl

Langdonk, een 'schone' wijk om te wonen
Terug naar de inhoud